АТ анти-тъканна трансглутаминаза IgA, IgG (Целиакия)

Цена на изследване: 43.50 Лева

Информацията се актуализира ..