Биопсии и малки тъканни проби (вкл. специално оцветяване, ако е необходимо)

Цена на изследване: 60.50 Лева

Информацията се актуализира ..