Тест за лимфобластна трансформация LTT – вируси и бактерий

Цена на изследване: 516.60 Лева

Информацията се актуализира ..