Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – Chlamydia trachomatis

Цена на изследване: 238.00 Лева

Информацията се актуализира ..