Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – Yersinia

Цена на изследване: 242.00 Лева

Информацията се актуализира ..