facebook

Изследване на мъжкото безплодие

Безплодието се определя като неспособността на даден субект или двойка да имат наследници до две години редовни незащитени сексуални отношения.

Приема се, че 10-15% от двойките са безплодни (не могат да имат деца). При 40 % от случаите,  безплодието се дължи на жените,  на мъжете при 40% от случаите; като в 20% от случаите причината е в двамата партньора. Откриване участието на мъжкия фактор в етиологията на безплодието на двойката може да се извърши бързо чрез спермограма, поради което се предпочита изследването на безплодието на двойката да започне с това изследване, след снемане на анамнеза и подробен клиничен преглед.

Спермограма

Спермограмата е обикновено и извънредно полезно изследване на функциите на тестисите.  Спермограмата представлява макроскопично и микроскопично изследване на спермата, отделена при еякулация.

Вземането на проби от сперма може да се извърши чрез два метода:

  • мастурбиране – най-препоръчания метод. Извършва се след период от 3-4 дни въздържание от полови контакти (но не повече от 7 дни, за да се избегне смъртта на сперматозоидите). Пробата се взема в стерилен съд. Не се препоръчва вземане на проба в презерватив, тъй като обикновените презервативи съдържат спермицидни вещества, които имобилизират или дори дезинтегрират сперматозоидите.
  • прекъснатият полов контакт се препоръчва на мъжете, които отказват мастурбирането, поради религиозни или психологически мотиви. Недостатъкът се състои в замърсяване с вагинални клетки, вагинална флора и левкоцити, които променят мобилността на сперматозоидите.

В някои случаи спермограмата може само временно да бъде изменена: продължителен фебрилен синдром (> 38 градуса по Целзии), физически или психически стрес, дефицитни състояния, хроничен или интензивен прием на медикаменти. Лекуващият лекар или лабораторният лекар, извършващ изследването, трябва да бъде уведомен за подобни случаи.

Броят на сперматозоидите, считан за съвместим с оплождането варира от 80 милиона/мл (Moeneh, 1930) до 20 милиона /мл  (актуални сведения). В зависимост от периода на въздържания при даден субект могат да се наблюдават вариации от 15-80 милиона/мл.

Освен броя на сперматозоидите се проследява и тяхната мобилност и морфология. Мобилността им се проследява на 30 минути, 60 минути и 180 минути след вземане на пробата. В някои случаи броят на сперматозоидите е нормален, но мобилността им е много слаба или липсва, което прави невъзможно тяхното придвижване към яйцеклетката, за да бъде възможно оплождането. В някои случаи се проследява мобилността на сперматозоидите и на 24 часа след вземане на пробата (съхранението на спермата се извършва в термостат, при 37 градуса по Целзий). Морфологията на сперматозоидите също е важна, тъй като някои случай на безплодие се дължат на аномалии на сперматозоидите (прекалено малка и голяма глава,  двойна опашка, двойна глава, незрели сперматозоиди), които не са способни да оплодят яйцеклетката, въпреки че броят им е нормален).

В зависимост от необходимостта, могат да се извършат биохимични, имунологични и бактериологични изследвания на спермата.

Резултатите от спермограмата ни дават информация за мъжката плодовитост.

Изменена спермограма

Спермограма с различни изменения ни ориентира към извършване на други изследвания, които да изяснят причините и степента на мъжкото безплодие. Могат да се извършат и хормонални изследвания:

  • дозиране на тестикуларни хормони (тестостерон, свободен тестостерон), DHEA-S (дехидроепиандростерон сулфат), SHBG (протеин, свързващ половите хормони).
  • дозиране на FSH (фоликулостимулиращ хормон) и LH (лутеинизиращ хормон). И двата хормона се образуват от хипофизата и стимулират дейността на тестукуларните клетки и образуването на сперматозоиди.
  • дозиране на пролактин (също хипофизен хормон), чиято хиперсекреция  (хиперпролактемия) определят спад на тестикуларните хормони и на образуването на сперматозиоди, а в по-напредналите случаи може да се наблюдават и динамични полови смущения, до импотентност.

Ако хормоналните стойности са нормални, може да се продължи с извършване на имунологични изследвания, най-вече с дозиране на антисперматозоидните антитела. В някои случаи организмът може да образува антитела насочени срещу собствените сперматозоиди, което може да причини унищожаване или имобилизиране на сперматозоидите.

Нормалната спермограма насочва вниманието ни към изследването на женското безплодие, което е много по-сложно и се дължи на много причини.