Имунохистохимия, ALK пренареждане при белодробни тумори

Цена на изследване: 286.00 Лева

Информацията се актуализира ..