Информационна бележка: Форма за контакти

Повечето от данните, които въвеждате в тази форма за кандидатстване, са лични данни.

Администраторът, който събира и обработва Вашите лични данни е СМДЛ Синево България” ЕООД, ЕИК: 200788296 (“Синево”), със седалище и адрес на управление:гр. София 1000, район “Средец”, ул. “Ангел Кънчев” № 34, ет. 1.

Длъжностно лице по защита на данните: dpo@synevo.bg

Целта на обработката:идентификацията Ви, когато се свързвате с нас чрез формата за контакт, за да можем да Ви отговорим.

Вашите права: Имате право да изискате от Синево достъп до Вашите лични данни, тяхното коригиране при нужда или изтриване след изтичане на срока за тяхното съхранениеили ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, имате право да поискате автоматично обработваните данни да Ви се предоставят в годен за машинно четене формат или да се прехвърлят към друг работодател по Ваш избор. Също така имате и право да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни за целите на подбора за обявената позиция.

За упражняване на някое от горепосочените права, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на следния Email адрес: dpo@synevo.bg

Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни в случай, че считате, че правата Ви, описани по-горе, са нарушени.

Последиците от обработката на данните Ви е идентификацията Ви и връщане на отговор при наличие на Ваше запитване към нас.

Съгласен/на ли сте да предоставите личните си данни на Синевос цел идентификацията Ви, когато се свързвате с нас чрез формата за контакт? []Да / []Не

Повече информация за обработването на личните Ви данниможете да получите от Политика за защита на личните данни, обработвани при използването на уеб сайта www.synevo.bg