Болестите,  причинените от паразити заемат важно място в патологията при децата в предучилищна и училищна възраст, което обяснява особеното внимание, отделяно се на мерките за борба с тях и на превантивните мерки.

Най-често срещаните паразитни болести при децата са:

* Ламблиозата (причинена от Giardia lamblia)

* Аскаридиозата (причинена от Ascaris lumbricoides)

* Оксиурозата (причинена от Enterobius vermicularis),

към които се добавят, но с много по-ниска заболяваемост и други паразитози като: токсоплазмоза, трихоцефалоза,  токсокароза,  хименолепидоза, хидадидоза, тениоза и др.

Клиничните признаци на паразитозите са много разнообразни, като някои от тях остават незабележими, докато в други случи симптоматиката е доста изразена.

В общи линии клиничната картина включва:

* храносмилателни разстройства: коремни болки, липса на апетит, повдигане, повръщане, подуване, нетолерантност към някои храни, временни чревни смущения (диария или по-рядко  запек)

* токсико-алергични смущения: бронхити, влошаване кризите на бронхиална астма, уртикарии,  анален сърбеж или сърбеж на носа

* невро-психични прояви: раздразнителност, главоболие,  виене на свят, намаляване на вниманието и на резултатите в училище

* хематологични прояви: еозинофилия (нарастване броя на еозинофилите в периферната кръв по време на миграцията на паразита, особено при аскаридозата)

* нарушение на общото състояние: астения, загуба на тегло

Разпространението на паразитите става чрез кисти (giardia) или яйца (ascaris), които след като се отделят във фекалиите,  достигат външната среда  (земя, плодове, зеленчуци, незащитени храни и др.).

Човек може да се зарази от неизмити ръце, от заразени храни или от други хора (от даден колектив или членове на същото семейство), като е възможно и автозаразяване (оксиуроза).

Диагностицирането на паразитозите обикновено се извършва чрез копропаразитологично изследване, когато зрелите паразити, техни части (проглоти), яйца или кисти се отделят спонтанно в изпражненията.  За изключване на някои паразитози се налагат минимум 3 последователни отрицателни изследвания на изпражненията, на интервал от 7-10 дни между вземането на отделните проби. Това повторение на копропаразитологичното изследване е необходимо поради следните съображения:

* наличието на латентно време между момента на инфектиране и момента, в който паразитите започват да отделят яйца, кисти или фрагменти

* непостоянното отделяне на паразита във фекалиите, в зависимост от неговия биологичен цикъл

Някои паразити не отделят яйца или кисти във фекалиите (Трихинела, Токсоплазма, Токсокара и др) или наличието на яйца във фекалиите е случайно. В този случай се препоръчва идентифициране на паразитните антигени и/или на антипаразитните антитела чрез имуноензимни методи, с висока чувствителност и специфичност.

При оксиурозата, проявяваща се с анален сърбеж и сърбеж на носа, се препоръчва вземане на анален отпечатък върху залепваща лента, последвано от микроскопско изследване.

При лечението на паразитните болести е много важна средата, тъй като болшинството медикаменти са хепатотоксични  (в различна степен), а тяхното ползваме за профилактични цели, или при многократно лечение без лекарско разрешение  е напълно противопоказано.

Предвид абсолютно неблагоприятното влияние на паразитните болести върху физическото и интелектуално развитие на децата, от голяма важност са мерките за борба с паразитите и превантивните мерки, вземани на местата посещавани от деца:

* Използване на индивидуални съдове и редовната им дезинфекция , както и дезинфекция на тоалетните.

* Общи хигиенни мерки: почистване и проветряване на помещенията, ежедневно почистване на праха от пода и мебелите.

* Ефикасна дезинфекция  (някои насекоми разпространяват инфекциозни паразитни форми).

* Транспорт, съхранение и приготвяне на храната от персонал, който редовно бива подлаган на медицински проверки, в условия на стриктна хигиена.

* Измиване на плодовете и зеленчуците (върху които може да има паразити, кисти, яйца).

* Спалното и личното бельо на децата се изпира до температура на кипене и се изглажда.

* Тъй като се счита, че храносмилателните паразитози са болест на „мръсните ръце”, трябва да се положат всички усилия за усвояване от децата на правилни хигиенни навици:  измиване на ръцете преди хранене, редовно рязане на ноктите и др.

* При борбата срещу паразитозите в селска среда, са много важни чистенето и правилното поставяне на тоалетните,

* Диагностицирането на заразените лица и правилното лечение на всички инфектирани лица,  симптоматични или не,

* Нарастване на общата резистентност на децата чрез рационален режим на живот и хранене,

За предотвратяване и борба с причинените от паразити болести, мерките по обща и индивидуална хигиена трябва да се спазват от родители, учители и медицински персонал.