Определяне на слаб D антиген по индир. Coombs

Цена на изследване: 44 Лева

Информацията се актуализира ..