Определяне на Rh фенотип

Цена на изследване: 38 Лева

Информацията се актуализира ..