Пролактинът – Хормон за оцеляване на видовете

Пролактинът е хормон, който се синтетизира, складира и секретира от предният дял на хипофизата (ендокринната жлеза разположена в основата на мозъка).

Биологичните функции на пролактина са много, сред които са най-важни следните: лактогеноза (отделяне на млечна секреция) и
галактопоеза (поддържане образуването на мляко).

Изследванията сочат, че пролактинът не участва в пупертета при растежа на млечната жлеза (респективно на галактофорните канали), за този процес са необходими други хормони (естрогени, кортикоиди, инсулин, соматоропин).