Тест IHC-IDH1 (IDH1-специфична имунохистохимия)

Цена на изследване: 136.50 Лева

Информацията се актуализира ..