Тест IHC-PD-L1 (Имунохистохимията на протеина PD-L1 )

Цена на изследване: 380.00 Лева

Информацията се актуализира ..