Течна цитология по Babes-Papanicolaou + HPV генотипиране

Цена на изследване: 110.00 Лева

Информацията се актуализира ..