Течна цитология по Babes-Papanicolaou (ПАП / PAP)

Цена на изследване: 49.50 Лева

Информацията се актуализира ..