facebook
 •  Elymus triticoides (Дива ръж) AL439
  17.60 Лева
 • 1,25-(OH)2-Vitamin D3 CH136
  49.50 Лева
 • 1,4-метилимидазолоцетна киселина (метаболит на хистамина) CH168
  137.50 Лева
 • 11-Дехидрокортикостерон ( 11-deoxicorticosteron) ME71
  162.80 Лева
 • 17 – OH Progesteron ME22
  24.00 Лева
 • 17-Кетостероиди ME09
  25.30 Лева
 • 17-Хидрокортикостероиди ME69
  114.40 Лева
 • 25-OH-Vitamin D CH137
  33.00 Лева
 • 5- хидрокси – индолоцетна киселина ME49
  57.20 Лева
 • Acacia longifolia (Австралийска акация) AL401
  17.60 Лева
 • Acarus siro (Брашнен акар) AL339
  38.50 Лева
 • Acer negundo (Ясенолистен явор) AL315
  17.60 Лева
 • ADAMTS-13 (протеаза фактор vonWillebrand) HE72
  273.00 Лева
 • Adenovirus- серология IM264
  28.00 Лева
 • ADH (Вазопресин) ME43
  79.20 Лева
 • Aedes communis (Комар) AL90
  17.60 Лева
 • Aesculus hippocastanum  (Обикновен конски кестен) AL409
  79.20 Лева
 • AFP MT01
  20.00 Лева
 • AFP (Alpha-feto protein) – L3% MT32
  190.30 Лева
 • Agrostis stolonifera (Издънкова полевица, ливадна трева) AL430
  17.60 Лева
 • AHA (имунофлуоресценция) IM224
  25.30 Лева
 • ALK ген при неоплазии на белия дроб BM181
  723.00 Лева
 • Alnus incana (Бяла елша) AL307
  35.20 Лева
 • Alopecurus pratensis (Ливадна лисича опашка) AL437
  25.30 Лева
 • Alpha1-antitripsin, фецес CH281
  27.50 Лева
 • Alternaria alternata IgE (Микотични/гъбични спориm6) AL12
  32.00 Лева
 • Alternaria alternata IgG (Gm6) – Мана, гъбички по листата на растенията AL520
  23.10 Лева
 • AMA IM04
  25.30 Лева
 • Amaranthus retroflexus (Щир) AL173
  38.50 Лева
 • Ambrosia absinthium (Пелинова амброзия) AL166
  25.30 Лева
 • Ambrosia elatior (Амброзия, рекомбинантен антиген nAmb a1) AL557
  17.60 Лева
 • Ambrosia psilostachya (Фино стъблена амброзия) AL164
  17.60 Лева
 • Ambrosia trifida (Трилистна амброзия) AL165
  17.60 Лева
 • amoxicilloyl AL26
  32.00 Лева
 • Ampicilloyl AL25
  32.00 Лева
 • ANCA – имунофлуоресценция IM45
  106.70 Лева
 • Anhidrid hexahidroftalica (Анхидрид хексахидрфталик) AL370
  69.00 Лева
 • Anisakis (паразитни кръгли червеи) специфични IgE AL489
  17.60 Лева
 • Anthoxanthum odoratum (Обикновена миризливка, ливадна трева) AL423
  17.60 Лева
 • Anti – HAV MV01
  26.00 Лева
 • Anti – HAV- IgM MV02
  29.00 Лева
 • Anti – HBc MV05
  22.00 Лева
 • Anti – HBc – Ig M MV06
  24.00 Лева
 • Anti – HBe MV08
  23.00 Лева
 • Anti – HBs (количествен) MV04
  20.00 Лева
 • Anti – HCV MV09
  22.00 Лева
 • Anti – HDV MV11
  30.80 Лева
 • Anti – HIV 1+2 MV13
  24.20 Лева
 • Anti-FXA (остатъчна активност на фактор Xa ) HE68
  70.40 Лева
 • Anti-HCV (потвърдителен тест) IM125
  190.00 Лева
 • Anti-HTLV (Human T cell leukemia virus) MV15
  49.50 Лева
 • APC- асоциирана полипоза- мутации BM73
  4115.00 Лева
 • Apo E -генотипиране BM140
  288.00 Лева
 • APTT HE18
  5.50 Лева
 • Arecastrum romanzoffianum (Култивирана кокосова палма) AL407
  69.00 Лева
 • Arrhenaltherum elatius (Френски райграс) AL444
  25.30 Лева
 • Artemia сalina (планктон; храна за декоративни рибки) AL445
  86.90 Лева
 • Artemisia vulgaris (Див пелин, рекомбинантен антиген nArt v1) AL556
  17.60 Лева
 • Ascaris, IgE specifice (Детски глист) AL69
  17.60 Лева
 • ASMA IM02
  28.00 Лева
 • Aspergillus flavus (Жълта плесен) AL304
  17.60 Лева
 • Aspergillus fumigatus – специфични имуноглобулини общи (IgA, IgG, IgM) IM178
  108.00 Лева
 • Aspergillus fumigatus (alergen recombinat / рекомбинантен алерген: rAsp f2) AL332
  17.60 Лева
 • Aspergillus fumigatus (alergen recombinat / рекомбинантен алерген: rAsp f3) AL333
  86.90 Лева
 • Aspergillus fumigatus (alergen recombinat / рекомбинантен алерген: rAsp f4) AL334
  17.60 Лева
 • Aspergillus fumigatus (alergen recombinat / рекомбинантен алерген: rAsp f6) AL335
  38.50 Лева
 • Aspergillus fumigatus (alergen recombinat / рекомбинантен алерген: rAsp f1) AL331
  17.60 Лева
 • Aspergillus fumigatus IgE (Антитела клас IgE за Аспергилус фумигатус; m3) AL33
  25.30 Лева
 • Aspergillus fumigatus IgG (Gm3) – Аспергилус, гъбички AL521
  23.10 Лева
 • Aspergillus niger (Черна плесен) AL301
  17.60 Лева
 • Aspergillus terreus (Почвена плесен) AL302
  23.10 Лева
 • AT анти- DNA-ase B IM207
  49.79 Лева
 • AT анти-нуклеозоми IM280
  47.30 Лева
 • AT anti-C1q IM349
  128.70 Лева
 • AT IgG анти-рибозомен Р protein IM288
  90.20 Лева
стр. 1 от 1912...10...

*Synevo България част от Medicover – водеща международна компания, предоставяща здравни и диагностични услуги, най-голямата здравна мрежа в Централна и Източна Европа. Създаден през 1995 г. в отговор на нарастващото търсене на висококачествени здравни услуги в Полша, Medicover впоследствие разширява своята дейност и в други страни, изпълнявайки подобни нужди. Днес Medicover развива основно своята дейност в Полша, Германия, Румъния и Украйна. Medicover предлага широк спектър от здравни услуги чрез широка мрежа от амбулаторни клиники, болници, специализирани лечебни заведения и лаборатории чрез две направления - диагностични услуги и здравни услуги.

**Подразделението за диагностични услуги оперира в Германия, Румъния, България, Украйна, Полша, Беларус, Молдова, Сърбия, Турция и Грузия. Предлага портфолио от диагностични лабораторни услуги, включващи широк спектър от рутинни и високоспециализирани тестове във всички основни терапевтични области. Диагностичното подразделение е обработило повече от 124 милиона тестове през 2017г. В момента то оперира общо с 91 клинични лаборатории и 511 пункта за взимане на проби в десет държави

***Диагностичният отдел на Medicover оперира в България чрез 7 лаборатории и 19 собствени пункта за пробонабиране в София, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Димитровград, Харманли, Чирпан като продължава своето разрастване.

****Synevo България извърши около 675.000 теста през последните 12 месеца.

Synevo България си запазва правото да променя обхвата и цените на лабораторните изследвания, по всяко време.