facebook

Специфични протеини, серум, урина, ликвор

стр. 1 от 212
Разгледайте анатомичния план и вижте какъв панел лабораторни изследвания, можете да направите според избрания орган
Разберете какви лабораторни изследвания можете да направите