facebook
 • Вирус на заушка, CSFсерум IM219
  185.90 Лева
 • Витамин A CH139
  59.40 Лева
 • Витамин B1 CH140
  56.00 Лева
 • Витамин B12 CH63
  19.90 Лева
 • Витамин B2 CH141
  57.20 Лева
 • Витамин B6 CH142
  57.20 Лева
 • Витамин C CH226
  81.40 Лева
 • Витамин E (tocopherol) CH188
  60.50 Лева
 • Витамин H (biotin) CH189
  53.90 Лева
 • Време кървене HE16
  3.30 Лева
 • Време на съсирване HE98
  2.20 Лева
 • Габапектин (Gabapentinе) TOX35
  162.80 Лева
 • Галактоземия – мутации GALT BM84
  1318.00 Лева
 • Гастрин ME47
  95.70 Лева
 • Генетичен полиморфизъм KIF-6 (лечение със статини) BM136
  366.00 Лева
 • Генетичен полиморфизъм на гена на IL-28B BM142
  429.00 Лева
 • Генетичен профил при жени за плодовитост CITOGEN11
  635.00 Лева
 • Генетичен профил при мъже за плодовитост CITOGEN14
  350.00 Лева
 • Генетичен тест за доказване на известна точкова мутация BM179
  357.00 Лева
 • Генетична предиспозиция диабет тип 1 (HLA-DQ) BM167
  322.00 Лева
 • Генетична предиспозиция за целиакия (HLA-DQ2, HLA-DQ8) BM27
  387.00 Лева
 • Генетична предиспозиция към остеопороза (VDR, COL1 (мутации) BM173
  258.00 Лева
 • Генетични ензимни варианти CYP2C9 (cytochrome P450) BM41
  439.00 Лева
 • Генетични ензимни варианти на CYP2D6 (cytochrome P450) BM46
  879.00 Лева
 • Генетични тестове за контрол на теглото (FABP2 (799883), PPARG (rs1801382), ADRB2 (rs1042713), ADRB2 (rs1042714), ADRB3 (rs4994), FTO (rs9939609), APOA2 (rs5082), APOA5 (rs662799)) BM254
  1273.00 Лева
 • Генетично изследване при епилептични нарушения BM235
  1855.00 Лева
 • Генетично тестване при полигенни нарушения BM236
  1855.00 Лева
 • Генотипиране CYP2C19 BM138
  487.00 Лева
 • Генотипиране TPMT (токсичност 6-меркаптопурин, азатиоприн) – генно секвениране BM104
  575.00 Лева
 • Гингива секрет MI234
  19.00 Лева
 • Гликиран хемоглобин (Hb A1c) CH30
  16.00 Лева
 • Глутен AL21
  35.20 Лева
 • Глюкагон ME56
  79.20 Лева
 • Глюказа CSF CH183
  5.50 Лева
 • Глюкоза, 3 определяния CHBG03
  10 Лева
 • Глюкоза, пунктат IM51
  7.70 Лева
 • Глюкоза, серум CH41
  3.90 Лева
 • Глюкоза, урина CH42
  3.30 Лева
 • Глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа (G6-PDH) HE40
  18.70 Лева
 • Гноен секрет MI09
  19.00 Лева
 • Говежди серумен албумин AL288
  35.20 Лева
 • Говеждо месо AL107
  17.60 Лева
 • Горчица AL255
  25.30 Лева
 • Градински чай AL251
  25.30 Лева
 • Грах AL229
  17.60 Лева
 • Грейпфрут AL198
  17.60 Лева
 • Грипни вируси A и B, RNA (секрет носен+фарингс) BM153
  140.80 Лева
 • Грозде AL224
  17.60 Лева
 • Гуава AL199
  86.90 Лева
 • Гума арабика AL257
  86.90 Лева
 • Гъби AL194
  17.60 Лева
 • Гъби IgG смес Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum (Hormodendrum), Mucor racemosus, Alternaria alternata (Gmx6) – “фермерски бял дроб” AL530
  23.10 Лева
 • Гъби смес IgE (MX1) AL11
  35.20 Лева
 • Гъбични патогени смес – Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes(mx2) AL337
  38.50 Лева
 • Гълъби, пера AL292
  17.60 Лева
 • Гълъби, тор AL293
  17.60 Лева
 • Гъска Пера AL266
  17.60 Лева
 • ДАЛК (делта-аминолевулинова киселина), урина HE42
  85.80 Лева
 • Дати AL195
  86.90 Лева
 • Дафинов лист AL244
  25.30 Лева
 • Деаминооксидазна активност (нетолерантност към хистамина) AL71
  75.90 Лева
 • Девисил AL243
  25.30 Лева
 • Дезинфекциращи средства (етилен оксид, фталов анхидрид, формалдехид, хлорамин Т; pax6) AL29
  35.20 Лева
 • Делта-бета таласемия- генетичен тест (вкл. HPFH) BM78
  688.00 Лева
 • Дехидроепиандростерон – сулфат (DHEA – S ) ME08
  18.90 Лева
 • Директен плазмен ренин ME51
  91.30 Лева
 • Дифузен рак на стомаха – мутации CDH1 BM88
  2287.00 Лева
 • Дихидротестостерон (Dihidrotestosteron) ME57
  173.80 Лева
 • Домашен прах (hx2) AL08
  35.20 Лева
 • Домашно посещение Такса_2
  9.00 Лева
 • Дрожди, мая за хляб (Saccharomyces cerevisiae) AL552
  17.60 Лева
 • Други секрети MI19
  19.00 Лева
 • Дълговерижни мастни киселини (VLCFA) CH296
  256.30 Лева
 • Дървесен прах AL360
  86.90 Лева
 • Дървесни полени – Acer negundo, Betulla verrucosa, Corylus avellana, Quercus alba, Juglans californica (tx8) AL472
  17.60 Лева
стр. 10 от 19...1011...

*Synevo България част от Medicover – водеща международна компания, предоставяща здравни и диагностични услуги, най-голямата здравна мрежа в Централна и Източна Европа. Създаден през 1995 г. в отговор на нарастващото търсене на висококачествени здравни услуги в Полша, Medicover впоследствие разширява своята дейност и в други страни, изпълнявайки подобни нужди. Днес Medicover развива основно своята дейност в Полша, Германия, Румъния и Украйна. Medicover предлага широк спектър от здравни услуги чрез широка мрежа от амбулаторни клиники, болници, специализирани лечебни заведения и лаборатории чрез две направления - диагностични услуги и здравни услуги.

**Подразделението за диагностични услуги оперира в Германия, Румъния, България, Украйна, Полша, Беларус, Молдова, Сърбия, Турция и Грузия. Предлага портфолио от диагностични лабораторни услуги, включващи широк спектър от рутинни и високоспециализирани тестове във всички основни терапевтични области. Диагностичното подразделение е обработило повече от 124 милиона тестове през 2017г. В момента то оперира общо с 91 клинични лаборатории и 511 пункта за взимане на проби в десет държави

***Диагностичният отдел на Medicover оперира в България чрез 7 лаборатории и 19 собствени пункта за пробонабиране в София, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Димитровград, Харманли, Чирпан като продължава своето разрастване.

****Synevo България извърши около 675.000 теста през последните 12 месеца.

Synevo България си запазва правото да променя обхвата и цените на лабораторните изследвания, по всяко време.