facebook
 • AT анти – Scl-70 IM62
  37.00 Лева
 • AT анти – U1RNP IM60
  41.80 Лева
 • AT анти TSH рецепtoр (TRab) IM67
  36.00 Лева
 • AT анти- Jo-1 IM61
  37.00 Лева
 • AT анти-Ca канали (тип N и PQ) IM208
  181.86 Лева
 • AT анти-CCP IM64
  52.80 Лева
 • AT анти-La (SS-B) IM49
  37.00 Лева
 • AT анти-MCV IM253
  84.70 Лева
 • AT анти-Ro (SS-A) IM48
  37.00 Лева
 • AT анти-Sm IM47
  37.00 Лева
 • AT анти-десмоглеин 1 (DSG1) IM284
  128.70 Лева
 • AT анти-десмоглеин 3 (DSG3) IM285
  128.70 Лева
 • AT анти-десмозом (pemphigus) IgA and IgG IM101
  159.50 Лева
 • AT анти-миелопероксидаза (anti-MPO) IM79
  30.80 Лева
 • AT анти-миокардни IM206
  103.80 Лева
 • AT анти-надбъбречни IM204
  49.79 Лева
 • AT анти-невронни (anti-neuronal) IM97
  160.60 Лева
 • AT анти-фосфолипаза A2 рецептор IM282
  58.30 Лева
 • AT анти-хиалуронидаза IM252
  35.20 Лева
 • AT анти-хистони (anti-histon) IgG IM107
  60.50 Лева
 • AT анти-центромер (centromer) IM63
  36.30 Лева
 • AT срещу ацинозни кл. в панкреас IM110
  58.30 Лева
 • AT срещу глумерулната базална мембрана IM83
  35.20 Лева
 • AT срещу епител на базална мембрана (pemphigoid) IgA и IgG IM102
  96.80 Лева
 • Atriplex lentiformis (Лобода) AL174
  25.30 Лева
 • Aureobasidium pullulans (Черна гъбичка) AL303
  25.30 Лева
 • Avena sativa (Овес) AL435
  17.60 Лева
 • AГ Aspergillus (galactomannan) MI203
  55.00 Лева
 • Aминокиселини плазма CH158
  256.30 Лева
 • Aнтитяло към цинков транспортер 8 (ZnT8) IM359
  128.70 Лева
 • Bartonella henselae IgA, IgG, IgM IM192
  242.00 Лева
 • Bartonella henselae DNA BM156
  288.00 Лева
 • Beta 2-микроглобулин, серум MT22
  28.00 Лева
 • Beta crosslaps MO01
  22.00 Лева
 • Beta vulgaris (Захарно цвекло) AL183
  86.90 Лева
 • Beta-2-микроглобулин, урина CH164
  35.00 Лева
 • Beta-hidroxibutirat CH152
  60.50 Лева
 • Betulla verrucosa (Бреза – рекомбинантен антиген rBet v1) AL491
  23.10 Лева
 • Betulla verrucosa (Бреза – рекомбинантен антиген rBet v2, rBet v4) AL494
  17.60 Лева
 • Betulla verrucosa (Бреза – рекомбинантен антиген rBet v2) AL492
  17.60 Лева
 • Betulla verrucosa (Бреза – рекомбинантен антиген rBet v4) AL493
  17.60 Лева
 • Blatella germanica (хлебарка) AL10
  25.30 Лева
 • Blatta orientalis (Ориенталска хлебарка) AL351
  17.60 Лева
 • Blomia tropicalis (акар на складови помещения, килери и мазета) AL345
  17.60 Лева
 • Bombus тerrestris (Земна пчела) AL349
  17.60 Лева
 • Bombyx mori (Копринена пеперуда) AL353
  69.00 Лева
 • Bordetella pertussis-серология IM231
  54.00 Лева
 • Borrelia burgdorferi – серология IM07
  30.80 Лева
 • Borrelia burgdorferi DNA BM50
  152.90 Лева
 • Borrelia IgG, IgM в CSF/серум IM220
  341.00 Лева
 • Botrytis cinerea (Сива плесен – некротрофична гъбичка по двусемеделни [ягоди, грозде]) AL305
  23.10 Лева
 • Bougainvillea ( Бугенвилея – цвят, Вечерникови, Карамфилови) AL364
  69.00 Лева
 • BRAF мутации в тумори BM150
  358.00 Лева
 • Brassica napus (Рапица) AL179
  38.50 Лева
 • BRCA 1/2 мутации при рак на гърдата и яйчника BM218
  989.00 Лева
 • Bromelin (Бромелин, “екстракт от ананас”) AL365
  25.30 Лева
 • Bromus inermis (Безосилета овсига) AL432
  25.30 Лева
 • Brucella – серология IM11
  137.50 Лева
 • C-Peptid ME20
  37.40 Лева
 • C1 естеразен инхибитор IM132
  49.50 Лева
 • C1 естеразен инхибитор (активиран) IM138
  59.40 Лева
 • CA 125 MT03
  20.00 Лева
 • CA 15 – 3 MT04
  20.00 Лева
 • CA 19 – 9 MT05
  22.00 Лева
 • CA 50 MT17
  74.80 Лева
 • CA 72-4 MT06
  24.90 Лева
 • Campylobacter – серология IM139
  124.30 Лева
 • Campylobacter антиген, изпражнения MI93
  20.90 Лева
 • Candida albicans IgE (Кандида албиканс, М5) AL208
  38.50 Лева
 • Candida albicans IgG (Gm5) – Кандида AL523
  23.10 Лева
 • Carpenus betulus (Обикновен габър) AL413
  69.00 Лева
 • Castanea сativa (Сладък кестен) AL411
  86.90 Лева
 • CCR5 ген – мутация делта 32 BM163
  257.00 Лева
 • CDT (карбохидратен трансферин) CH157
  69.30 Лева
 • CEA MT07
  22.00 Лева
стр. 2 от 19...23...10...

*Synevo България част от Medicover – водеща международна компания, предоставяща здравни и диагностични услуги, най-голямата здравна мрежа в Централна и Източна Европа. Създаден през 1995 г. в отговор на нарастващото търсене на висококачествени здравни услуги в Полша, Medicover впоследствие разширява своята дейност и в други страни, изпълнявайки подобни нужди. Днес Medicover развива основно своята дейност в Полша, Германия, Румъния и Украйна. Medicover предлага широк спектър от здравни услуги чрез широка мрежа от амбулаторни клиники, болници, специализирани лечебни заведения и лаборатории чрез две направления - диагностични услуги и здравни услуги.

**Подразделението за диагностични услуги оперира в Германия, Румъния, България, Украйна, Полша, Беларус, Молдова, Сърбия, Турция и Грузия. Предлага портфолио от диагностични лабораторни услуги, включващи широк спектър от рутинни и високоспециализирани тестове във всички основни терапевтични области. Диагностичното подразделение е обработило повече от 124 милиона тестове през 2017г. В момента то оперира общо с 91 клинични лаборатории и 511 пункта за взимане на проби в десет държави

***Диагностичният отдел на Medicover оперира в България чрез 7 лаборатории и 19 собствени пункта за пробонабиране в София, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Димитровград, Харманли, Чирпан като продължава своето разрастване.

****Synevo България извърши около 675.000 теста през последните 12 месеца.

Synevo България си запазва правото да променя обхвата и цените на лабораторните изследвания, по всяко време.