Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултацияt (6-9 бл.)

Цена на изследване: 159.50 Лева

Информацията се актуализира ..