Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултация (1-2 бл.l)

Цена на изследване: 50.60 Лева

Информацията се актуализира ..