Хромозомен анализ в кръв (кариотип) -жени (двойки)

Цена на изследване: 125.40 Лева

Информацията се актуализира ..