Хромозомен анализ в кръв (кариотип конституционен)

Цена на изследване: 136.40 Лева

Информацията се актуализира ..