Цитологичен тест (аспирационна пункция)

Цена на изследване: 150.00 Лева

Информацията се актуализира ..