Алергология

Алергология

Acacia longifolia (Австралийска акация)17,60
Acarus siro (Брашнен акар)38,50
Acer negundo (Ясенолистен явор)17,60
Aedes communis (Комар)17,60
Aesculus hippocastanum  (Обикновен конски кестен)79,20
Agrostis stolonifera (Издънкова полевица, ливадна трева)17,60
Alnus incana (Бяла елша)35,20
Alopecurus pratensis (Ливадна лисича опашка)25,30
Alternaria alternata IgE (Микотични/гъбични спориm6)32,00
Alternaria alternata IgG (Gm6) - Мана, гъбички по листата на растенията23,10
Amaranthus retroflexus (Щир)38,50
Ambrosia absinthium (Пелинова амброзия)25,30
Ambrosia elatior (Амброзия, рекомбинантен антиген nAmb a1)17,60
Ambrosia psilostachya (Фино стъблена амброзия)17,60
Ambrosia trifida (Трилистна амброзия)17,60
amoxicilloyl32,00
Ampicilloyl32,00
Anhidrid hexahidroftalica (Анхидрид хексахидрфталик)69,00
Anisakis (паразитни кръгли червеи) специфични IgE17,60
Anthoxanthum odoratum (Обикновена миризливка, ливадна трева)17,60
Arecastrum romanzoffianum (Култивирана кокосова палма)69,00
Arrhenaltherum elatius (Френски райграс)25,30
Artemia сalina (планктон; храна за декоративни рибки)86,90
Artemisia vulgaris (Див пелин, рекомбинантен антиген nArt v1)17,60
Ascaris, IgE specifice (Детски глист)17,60
Aspergillus flavus (Жълта плесен)17,60
Aspergillus fumigatus (alergen recombinat / рекомбинантен алерген: rAsp f2)17,60
Aspergillus fumigatus (alergen recombinat / рекомбинантен алерген: rAsp f3)86,90
Aspergillus fumigatus (alergen recombinat / рекомбинантен алерген: rAsp f4)17,60
Aspergillus fumigatus (alergen recombinat / рекомбинантен алерген: rAsp f6)38,50
Aspergillus fumigatus (alergen recombinat / рекомбинантен алерген: rAsp f1)17,60
Aspergillus fumigatus IgE (Антитела клас IgE за Аспергилус фумигатус; m3)25,30
Aspergillus fumigatus IgG (Gm3) - Аспергилус, гъбички23,10
Aspergillus niger (Черна плесен)17,60
Aspergillus terreus (Почвена плесен)23,10
Atriplex lentiformis (Лобода)25,30
Aureobasidium pullulans (Черна гъбичка)25,30
Avena sativa (Овес)17,60
Beta vulgaris (Захарно цвекло)86,90
Betulla verrucosa (Бреза - рекомбинантен антиген rBet v1)23,10
Betulla verrucosa (Бреза - рекомбинантен антиген rBet v2, rBet v4)17,60
Betulla verrucosa (Бреза - рекомбинантен антиген rBet v2)17,60
Betulla verrucosa (Бреза - рекомбинантен антиген rBet v4)17,60
Blatella germanica (хлебарка)25,30
Blatta orientalis (Ориенталска хлебарка)17,60
Blomia tropicalis (акар на складови помещения, килери и мазета)17,60
Bombus тerrestris (Земна пчела)17,60
Bombyx mori (Копринена пеперуда)69,00
Botrytis cinerea (Сива плесен - некротрофична гъбичка по двусемеделни [ягоди, грозде])23,10
Bougainvillea ( Бугенвилея - цвят, Вечерникови, Карамфилови)69,00
Brassica napus (Рапица)38,50
Bromelin (Бромелин, "екстракт от ананас")25,30
Bromus inermis (Безосилета овсига)25,30
Candida albicans IgE (Кандида албиканс, М5)38,50
Candida albicans IgG (Gm5) - Кандида23,10
Carpenus betulus (Обикновен габър)69,00
Castanea сativa (Сладък кестен)86,90
Cefaclor (Цефаклор; CAS: 53994-73-3)17,60
Chaetomium globosum (Хитомиум глобосъм - гъбичка)25,30
Chenopodium album (Бяла куча лобода)34,10
Chironomus thummi (Арелкинова муха)17,60
Chloramin T (Хлорамин Т; CAS : 127-65-1)25,30
Chrysantemum leucanthemum (Обикновена маргаритка)25,30
Ciprofloxacin25,30
Cladosporium herbarum IgE (Гладоспориум; спори на гъбичката m2)38,50
Cladosporium herbarum IgG (Gm2) - Гладоспориум, гъбички по мъртви растения23,10
Cladotanytarsus lewisi69,00
Clindamicin (Клиндамицин, CAS: 18323-44-9)25,30
Corylus avellana (Обикновена леска, лешник)23,10
Cotrimoxazol (Котримоксазол, триметоприм и сулфаметоксазол в съотношение на дозата 1: 5)79,20
Cupressus sempervirens (Обикновен кипарис)38,50
Curvularia lanata (фаохиофикокозата)25,30
Cynodon dactylon (Троскот, ливадна трева)34,10
Dactylis glomerata (Ежова главица, ливадна трева)17,60
Daphnia  (планктон; храна за декоративни рибки)17,60
Dermatophagoides farinae (Домашен акар; Северна Америка)25,30
Dermatophagoides microceras (Акар на домашният прах)17,60
Dermatophagoides pharinae IgG4 (Домашен акар)23,10
Dermatophagoides pteronyssinus (домашен кърлеж)24,20
Dermatophagoides pteronyssinus IgG4 (Домашен акар)23,10
Diclofenac (Диклофенак, CAS: 15307-86-5)25,30
Distichlis spicata ( Пустинна трева)17,60
Dolichovespula arenaria (Жълта оса)17,60
Dolichovespula maculate (Американска оса)17,60
Elaesis guineensis (Маслена палма)69,00
Elymus triticoides (Дива ръж)17,60
Ephestia kuehniella (Сив брашнян молец)69,00
Epicoccum purpurascens (Епикокум -астромицетна гъбичка)25,30
Ethylene oxide ( Етилен оксид; CAS:75-21-8)25,30
Fagus grandifolia (Бук )38,50
Festuca elatior (Тръстиковидна власадка, Висок космат, ливадна трева )17,60
Ficus spp. (Фикус)17,60
Foeniculum vulgare (Копър)25,30
Franseria acanthicarpa (Бур-амброзия на Хукър)38,50
Fraxinus excelsior ( Планнски ясен)17,60
Fraxinus аmericana (Американски ясен)38,50
Fusarium moniliforme (Фузариум; мутаген - фузарин С)25,30
Glucoamilasa (Глюкоамилаза; производство на спирт)79,20
Glycyphagus domesticus (акар по домашните мебели)17,60
Helianthus annuus (Слънчоглед)25,30
Helminthosporium halodes (Хелминтоспориум)25,30
Holcus lanatus (Вълнеста медовица, ливадна трева )17,60
Hordeum vulgare (Ечемик)38,50
Humulus scandens (японски хмел)86,90
Ibuprofen (Ибупрофен, CAS: 15687-27-1)25,30
Iva ciliate (Ресничеста ива, върба)38,50
Juglans californica (Калифорнийски черен орех)17,60
Kochia scoparia (Летен кипарис)69,00
Lepidoglyphus destructor (Акар на скалдови помещения за хранителни продукти)25,30
Libocedrus decurrens (Тамянов кедър)25,30
Ligustrum vulgare (Обикновена маслинка)17,60
liquidambar styraciflua (Амброво дърво)69,00
Lolium perenne (Пасищен райграс, ливадна трева)17,60
Lupinus spp. (Лупина)25,30
Malassezia spp. (Маласезия; себорея)79,20
Matricaria Chamomilla (Медицинска лайка)17,60
Melaleuca leucadendron (Бяло чаено дърво)69,00
Metamizol (Метамизол, CAS: 50567-35-6)25,30
Micropolyspora faeni IgG (Gm22) - Микрополиспора, свързва се с така нареченото състовяние "фермерски бял дроб"23,10
Morus alba (Бяла черница)25,30
Mucor racemosus (Мукор; плевелна плесен)17,60
Olea еuropaea (Маслина)25,30
Omega 5-gliadin (рекомбинантен антиген f416 rTri a 19)17,60
Paracetamol (Парацетамол, CAS: 103-90-2)25,30
Parietaria judaica - лепка (рекомбинантен антиген - rPar J2)79,20
Parietaria judaica (Лечебна разваленка)17,60
Parietaria оfficinalis (Лечебна разваленка)33,00
Paspalum notatum (Тревен чим)38,50
Penicillium notatum (Хлебен мухъл)26,40
Penicilloyl V (Диагностичен рекомбинантен алерген за кръстосана диагностика на алергия към феноксиметлпиницилини)30,80
Penicillum frequentans (Растителен мухъл)17,60
Periplaneta аmericana (Американска хлебарка)17,60
Phadiatop - скрининг атопия25,30
Phadiatop, деца - скрининг атопия44,00
Phalaris arundinacea (Жълта тръстикова трева)38,50
Phleum pratense (Ливадна тимотейка - alergen : nPhl p 5b)17,60
Phleum pratense (Ливадна тимотейка - alg. Phl p12)38,50
Phleum pratense (Ливадна тимотейка - alg. Phl p7, rPhl p12 )17,60
Phleum pratense (Ливадна тимотейка - рекомбинантен антиген rPhl p1, rPhl p 5b)17,60
Phleum pratense (Ливадна тимотейка - рекомбинантен антиген rPhl p11)86,90
Phleum pratense (Ливадна тимотейка - рекомбинантен антиген rPhl p2)38,50
Phleum pratense (Ливадна тимотейка - рекомбинантен антиген rPhl p6)17,60
Phleum pratense (Ливадна тимотейка - рекомбинантен антиген rPhl p7)38,50
Phleum pratense (Ливадна тимотейка - рекомбинантен антиген- rPhl p1)38,50
Phleum pratense (Ливадна тимотейка, естествен антиген на алерген nPhl p 4)17,60
Phleum pratense (цветен прашец)25,30
Phoenix canariensis (Финикова палма)69,00
Phoma betae (Фома; гъбичка на сърдечно гниене при кореноплодни)17,60
Phragmites communis (Обикновена тръстика, камъш)17,60
Picea excelsa (Обикновен смърч)38,50
Pinus radiata (Бор от Централна Америка)17,60
Pinus strobus (Бял /Веймутов/ бор)17,60
Pitysporium orbiculare (Маласезия)69,00
Plantago isphagula (Бял живовляк, семена)38,50
Plantago lanceolata (Теснолист живовляк)26,40
Platanus acerifolia (Яворолистен чинар)17,60
Poa pratensis (Ливадна метлица, ливадна трева)17,60
Polistes spp. (оса)86,90
Populs deltoides (Топола)26,40
Prosopis juliflora (Мескит, ЮжнаАмерика)38,50
Pseudotsuga taxifolia (Дугласка ела)79,20
Quercus alba (Бял дъб)23,10
Quercus virginiana (Вирджински дъб)86,90
Rhizopus nigricans (Черна хлебарска плесен)23,10
Rumex acetosella (Горски киселец)34,10
Sabinoides juniperus (Планинска хвойна)25,30
Salix caprea (Върба)17,60
Salsola kali (Вълмо, Солянка калийна)25,30
Sambucus nigra  (Черен бъз)25,30
Savinasa (Ензим в перилни препарати получаван от B. amyloliquefaciens)69,00
Schinus molle (Перуански розов пипер)69,00
Secale cereale (Ръж)23,10
Solepnosis Invicta (Огнена мравка)17,60
Solidago virgaurea (Златна пръчица)17,60
Sorghum halepense (Балур, сорго))86,90
Stachybotrys atra IgG (Gm24) - Черен мухъл, в затворени и отворени пространства, свързва се с така нареното състояние "фермерски бял дроб"23,10
Staphylococcus aureus Enterotoxin A (Стафилококус ауреус, ентеротоксин А)17,60
Staphylococcus aureus Enterotoxin B (Стафилококус ауреус, ентеротоксин А)17,60
Staphylococcus aureus Enterotoxin C (Стафилококус ауреус, ентеротоксин А)17,60
Stemphylium botryosum (Стемфилиум; мана)25,30
Tabanus spp. (Конски мухи)17,60
Tetramin (планктон; храна за декоративни рибки)86,90
Thermoactinomyces vulgaris IgG (Gm23) - Термофилни актиномициети на мухлясолото сено, свързва се с така нареченото състояние "фермерски бял дроб"23,10
TMA (триметил анхидрид)25,30
Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST, Токсин на синдрома на токсичния шок, суперантиген на Стафилококус ауреус)86,90
Trichoderma viride (Триходерма, фунгицид, производство на текстил)17,60
Trichophyton ment. var.goetzii - дерматофитни гъби69,00
Trichophyton ment.var.interdigitale - дерматофитни гъбички между пръстите69,00
Trichophyton rubrum (дерматофит по ноктите)25,30
Trichosporon pullulans (дрожди причиняващи трихоспороноза)69,00
Triticumаestivum (Пшеница)38,50
Trogoderma angustum (Кожен бръмбър)69,00
Tyrophagus putrescentiae (мухълови акари по разлагаща се жива материя от растителен или животински произход)17,60
Ulmus аmericana (Американски бряст)23,10
Ulocladium chartarum (гъбички по хартия и повредени от влага материали)38,50
Urtica dioica (Коприва)34,10
Ustilago nuda (Праховита главня по житни растения)86,90
Vespa crabro (Европейски стършел)38,50
Vulgare taraxacum (Глухарче)17,60
Xanthium communa (бодлива рогачица)38,50
α-амилаза17,60
Авокадо17,60
Австралийски папагал, пера23,10
Австралийски папагал, серумни протеини25,30
Австралийски папагал, тор17,60
Алергени с животински произход - епител и козина от котка, конски косъм, кравешки косъм, кучшки косъм (ex1)38,50
Алергени с животински произход - епител на морско свинче, заешки епител, епител на хамстер, епител, серумен протеин и урина на плъх, епител, серумен протеин и уриниране на мишки (ex70)17,60
Алергени с животински произход - пера от Австралийски папагал, пера от канарче, пера от сипка (ех 72)38,50
Алкалаза38,50
Алфа-лакталбумин35,20
Ананас17,60
Анасон17,60
Аншоа69,00
Аспергилус смес - A. fumigatus, A. niger, A. terreus, A. flavus (mx4)26,40
Аспержи25,30
Аспирин25,30
Бадем17,60
Бамбукови кълнове25,30
Банан25,30
Бета-лактоглобулин35,20
Бобови69,00
Босилек17,60
Бразилски орех17,60
Броколи17,60
Брюкселско зеле25,30
Бял боб17,60
Ванилия25,30
Вар95,70
Глутен35,20
Говежди серумен албумин35,20
Говеждо месо17,60
Горчица25,30
Градински чай25,30
Грах17,60
Грейпфрут17,60
Грозде17,60
Гуава86,90
Гума арабика86,90
Гъби17,60
Гъби IgG смес Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum (Hormodendrum), Mucor racemosus, Alternaria alternata (Gmx6) - "фермерски бял дроб"23,10
Гъби смес IgE (MX1)35,20
Гъбични патогени смес - Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes(mx2)38,50
Гълъби, пера17,60
Гълъби, тор17,60
Гъска Пера17,60
Дати86,90
Дафинов лист25,30
Деаминооксидазна активност (нетолерантност към хистамина)75,90
Девисил25,30
Дезинфекциращи средства (етилен оксид, фталов анхидрид, формалдехид, хлорамин Т; pax6)35,20
Домашен прах (hx2)35,20
Дрожди, мая за хляб (Saccharomyces cerevisiae)17,60
Дървесен прах86,90
Дървесни полени - Acer negundo, Betulla verrucosa, Corylus avellana, Quercus alba, Juglans californica (tx8)17,60
Дървесни полени - Acer negundo, Betulla verrucosa, Quercus alba, Ulmus americana, Juglans californica (tx1)17,60
Дървесни полени - Alnus incana, Betulla verrucosa, Corylus avellana, Fraxinus americana (tx10)38,50
Дървесни полени - Alnus incana, Corylus avellana, Ulmus americana, Salix caprea, Populus deltoides (tx5)17,60
Дървесни полени - Olea europaea, Salix caprea, Pinus strobus, Eucalyptus spp., Acacia longifolia, Melaleuca leucadendron (tx7)17,60
Дървесни полени (tx4)17,60
Дървесни полени- Alnus incana, Betulla verrucosa, Corylus avellana, Quercus alba, Salix caprea (tx9)38,50
Еuroglyphus Mayne (акари на домашния прах в жилища с висока влажност, над 60 %)17,60
Евкалипт25,30
Елда17,60
Епител на мишки25,30
Епител на хамстер17,60
Епител, свиня25,30
Епител, серумни протеини и урина на мишките17,60
Епител, серумни протеини и урина на плъх17,60
Епител,овце17,60
Епитела на лисица86,90
Епитела на невестулката79,20
Епитела на норки25,30
Епитела на чинчили25,30
Естрагон25,30
Ечемик - Orz, IgE specific17,60
Ечемик - Ovaz, IgE specific17,60
Жълтък33,00
Заек, епитела41,80
Заек, серумен белтък17,60
Заек, урина17,60
Заешко месо25,30
Зеле17,60
Зелен боб17,60
Зелени кафеени зърна69,00
Змиорка25,30
Зърнени кълнове25,30
Изоцианат HDI (хексаетилен диизоцианат; полиуретани)25,30
Изоцианат MDI (дифенилметан диизоцианат; полиуретани)25,30
Изоцианат TDI (толуен диизоцианат; полиуретани)25,30
Инсулин говежди69,00
Инсулин свински69,00
Казеин35,20
Кайсия17,60
Какао29,70
Калмари79,20
Камбала (Халибут)25,30
Канела17,60
Карамбол (звезден плод)86,90
Карамфил25,30
Кардамон25,30
Картоф25,30
Карфиол17,60
Кафе17,60
Кашу ядки 17,60
Кедровите ядки25,30
Киви35,20
Кимион17,60
Коза, епител17,60
Козе мляко35,20
Кокосов орех17,60
Кон, серум17,60
Конски косъм29,70
Коприна25,30
Копър17,60
Кориандър17,60
Котешки косми24,20
Котка, серумния албумин17,60
Краве мляко24,20
Кравешки косъм17,60
Краставица17,60
Круша17,60
Куркума86,90
Куче ,серумен албумин17,60
Кучешки косми25,30
Къри17,60
Лангуста25,30
Латекс25,30
Латекс рекомбинантен антиген - rHev b1 - k21579,20
Латекс рекомбинантен антиген - rHev b11 - k22434,10
Латекс рекомбинантен антиген - rHev b3 - k21786,90
Латекс рекомбинантен антиген - rHev b5 - k21879,20
Латекс рекомбинантен антиген - rHev b6.01 - k21986,90
Латекс рекомбинантен антиген - rHev b6.02 - k22086,90
Латекс рекомбинантен антиген - rHev b8 - k22179,20
Латекс рекомбинантен антиген - rHev b9 - k22279,20
Ленено семе25,30
Лешник25,30
Леща17,60
Лизозим34,10
Лимец17,60
Лимон17,60
Личи86,90
Лук35,20
Майорана17,60
Макадамия ядки17,60
Малини17,60
Малц17,60
Манго17,60
Мандарина17,60
Маруля17,60
Масло17,60
Мащерка17,60
Мед17,60
Мекотело17,60
Мента17,60
Миди17,60
Микс на тревни полени (Rw209)30,80
Морков35,20
Морски рак17,60
Нахут25,30
Непоносимост към храни175,00
Обикновен глог86,90
Оборският тор папагал 17,60
Овнешко месо17,60
Овомуцин17,60
Овче мляко17,60
Октопод41,80
Омар17,60
Орех - Carya pecan (pecan), IgE specific25,30
Орех - Nuca, IgE specific23,10
Орехова ядка17,60
Ориз33,00
Оса отрова25,30
Отпадъци от естествена коприна86,90
Охлюви25,30
Памук25,30
Памук (суров)25,30
Панел 6 Food80,00
Панел 7 - Pediatric inhalation80,00
Панел хранителни алергени (5 теста) - f31 морков, f48 лук, картофи f35, f25 червено цвекло, f85 целина86,40
Панел хранителни алергени (5 теста) - f44 ягоди, f84 киви, f92 банан, f49 ябълка, f33 портокал86,40
Панел хранителни алергени (месо) fx23 - f26 свинско, f27 телешко, f83 пилешко, f 284 пуешко33,00
Панкреатин86,90
Папагал пера - Pene de papagal (perroquet), IgE specific17,60
Папагал пера - Pene de papagal, IgE specific17,60
Папагал серум 25,30
Папаин69,00
Папая - Fructul pasiunii, IgE specific25,30
Папая - Papaya, IgE specific25,30
Пастьоризирано мляко23,10
Патешки пера17,60
Патладжан17,60
Пентозаназа69,00
Пепсин86,90
Пера канарче17,60
Пиле17,60
Пилешки пера17,60
Пилешки серумни протеини17,60
Пипер17,60
Пиперка17,60
Писия25,30
Платика25,30
плодове от хлебно дърво86,90
Плъх, епител79,20
Портокал25,30
Праскова17,60
Протеин урина, мишки25,30
Протеини урина, плъх17,60
Птичи тор17,60
Пуешко месо17,60
Пуйка, пера25,30
Пчелна отрова24,20
Пшеница25,30
Пъпеш17,60
Пъстърва17,60
Рenicilloyl G (Диагностичен рекомбинантен алерген за кръстосана диагностика на алергия към бензипиницилини)27,50
Рак17,60
Респираторни алергени профил - g6 поленова смес от треви (Cynodon dactylon, Lolium perenae, Sorghum halepense, Bromus inermis, Holcus lanata, Paspalum notatum), w6 Artemisia vulgaris (Пелин), w19 Parietaria officinalis (Лечебна разваленка), t3 полен Betulla (Бреза), t2 полен Alnus incana (Бяла елша), e1 котешки косми, e5 кучешки косми, d1 Dermatophagoides pteronyssinus (Домашни акари), d2 Dermatophagoides farinae, Blatella germanica (Акари, хлебарки), mx1 смес гъбички (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)106,70
Респираторни алергени профил (5 теста) - gx6 поленова смес треви (Cynodon dactylon, Lolium perenae, Sorghum halepense, Bromus inermis, Holcus lanata, Paspalum notatum), e1 котешки косми, e5 кучешки косми, d1 Dermatophagoides pteronyssinus, d2 Dermatophagoides farinae (домашни акари).60,50
Риба (Треска)29,70
Риба меч25,30
Риган17,60
Рожков25,30
Рози25,30
Ръж23,10
Сephalosporium acremonium (цефалоспорини)25,30
Сonalbumin (яйчен коналбумин)17,60
Сардина79,20
Свинско месо17,60
Семена от слънчоглед25,30
Серум, канарче25,30
Серумен албумин, свински79,20
Серумни протеини, пера и птичи тор на вълнист папагал IgG (Ge92)23,10
Серумни протеини, пера и птичи тор на папагал IgG (GE90)26,40
Синьо сирене17,60
Сирене (чедър)17,60
Скариди17,60
Скумрия17,60
Сладък кестен25,30
Слива17,60
Соя25,30
Спанак17,60
Сперма25,30
Стриди17,60
Суксаметониум /Suxamethonium chlorid/79,20
Сусам17,60
Сьомга17,60
Тиква17,60
Тон17,60
Тор, канарче25,30
Трагакант86,90
Тревни полен - Chrysantemum leucanthemum, Taraxacum vulgare, Plantago lanceolata, Chenopodium album ,Solidago virdaurea (wx7)17,60
Тревни полени - Ambrosia elatior, Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Salsola kali (wx1)38,50
Тревни полени - Ambrosia psilostachya, Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Atriplex lentiformis (wx2)38,50
Тревни полени - Anthoxanthum odoratum, Lolium perenne, Phragmites communis, Secale cereale, Holcus lanatus (gx4)29,70
Тревни полени - Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Solidago virdaurea, Urtica dioica (wx3)17,60
Тревни полени - Cynodon dactylon, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis, Sorghum halepense, Paspalum notatum (gx2)17,60
Тревни полени - Dactylis glomerata, Festuca elatior, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis(gx1)25,30
Тревни полени (gx6)30,80
Тропомиозин; скариди, рекомбинантен антиген - a1 rPen.17,60
Тютюн77,00
Финч пера86,90
Формалдехид29,00
Фосфолипаза34,10
Фталов анхидрид86,90
Фъстъци25,30
Хек17,60
Херинга17,60
Химически реактиви (изоцианати, TDI, MDI, HDI и фталов анхидрид, pax5)33,00
Хранителна смес (fx5 - яйчен белтък, краве мляко, риба, пшеница, фъстъци, соя)40,70
Хранителни алергени - киви, манго, банан,авокадо, папая (fx30)17,60
Хранителни алергени - пекан, ядки от кашу, шам фъстък, орех (fx22)17,60
Хранителни алергени - портакал, лимон, грейпфрут, мандарина (fx29)26,40
Хранителни алергени - пшеница, овес, царевица, сусам, елда (fx3,)23,10
Хранителни алергени - треска, скариди, синя мида, риба тон, сьомга (fx2,)17,60
Хранителни алергени - треска, херинга, скумрия, писия (fx74)26,40
Хранителни алергени - фъстъци, бразилски орехи, бадеми, кокосов орех (fx1)23,10
Хранителни алергени - ябълка, круша, праскова, череша, слива (fx31)17,60
Хранителни алергени - ягода, круша, лимон, ананас (fx16)23,10
Хранителни алергени (pax4)35,20
Хранителни алергени профил - f13 фъстъци, f17 фъстъци, f31 морков, f35 картоф, f4 пшеница, f79 глутен, f9 ориз, f14 соя, f1 яйчен белтък, f75 жълтък, f2 краве мляко, f76 алфа-лакталбумин, f300 козе мляко, е204 говежди серумен албумин, f3 риба (треска).108,90
Царевица17,60
Царевица (зърна)25,30
Цветен прашец Artemisia вулгарис (див пелин)25,30
Цветен прашец Betula verrucosa (бреза)25,30
Целина25,30
Чай25,30
Червен боб86,90
Червен пипер17,60
Червени боровинки17,60
Червено френско грозде25,30
Черен пипер30,80
Череши17,60
Черни маслини17,60
Чесън17,60
Човешки инсулин IgE25,30
Шам-фъстък17,60
Шипка86,90
Ябълка35,20
Ягоди25,30
Яйца (белтък, жълтък)23,10
Яйчен белтък17,60
Японски глог (цвят)25,30