Menu
Menu

Алкална фосфатаза

Медицински изследвания

Алкална фосфатаза е ензим, който в организма се среща като четири подтипа – чернодробна, костна, бъбречна и плацентарна по време на бременност.

Покачване на алкалната фосфатаза има при всички форми на холестаза (задръжка на жлъчка в жлъчните пътища), най-вече при обструктивните форми на жълтеница. Покачва се също при болести на скелетната система, както и при някои злокачествени тумори.

При деца нормално алкалната фосфатаза е с по-високи стойности. Това се дължи на повишената активност на остеобластите, свързана с бързото нарастване на костите.

Цел на изследването

Алкална фосфатаза се изследва при всички случаи на нарушена чернодробна функция. Друг важен момент са заболявания на костите. При някои туморни заболявания има повишаване на алкалната фосфатаза, особено при метастази в костите и черния дроб.

Описани са няколко изоензима: АФ с костен произход, с чернодробен произход 1 и 2) и с чревен произход.

Кога да направя това изследване?

При всички оплаквания, свързани с нарушена чернодробна или бъбречна функция. Най-честите симптоми, които се съобщават от пациентите са:

  • лесна уморяемост;
  • пожълтяване на кожата и лигавиците;
  • сърбеж;
  • помътняване на урината;
  • лош дъх в устата;
  • болки и подуване на корема;
  • повръщане;
  • болки в костите и ставите.

При поява на някои от тези симптоми потърсете лекар за експертно мнение.

Подготовка преди изследване

Обикновено изследването се прави сутрин на гладно.

Проба

  • венозна кръв

Метод

  • Спектрофотометрия

Референтни стойности

Възраст Референтни стойности (U/L)
0-6 м. <449
7-12 м. <462
1-3 г. <281
4-6 г. <269
7-12 г. <300
М13-17 г

Ж13-17 г

<390

<187

М>17 г.

Ж>17 г.

<129

<104

Интерпретация на резултатите

Серумната алкална фосфатаза е особено полезна при оценка на два вида заболявания – тези на костите и тези на черния дроб.
При обструкция на жлъчните пътища, повишеното налягане в черния дроб води до производство и отделяне на алкална фосфатаза в системното кръвообращение. Повишаването на ензима е по-значително при извънчернодробно запушване, отколкото при вътречернодробно.

Обикновено при премахване на причината за обструкция се нормализират и нивата на алкална фосфатаза. Друга важна употреба е изследването на ензима при различни чернодробни тумори или чернодробни метастази.

Обикновено заболявания, засягащи паренхима на черния дроб, водят до леко покачване на алкалната фосфатаза (до 3 пъти) или дори до нормални стойности.

При увеличение на костната алкална фосфатаза се предполагат следните заболявания – хиперпаратиреоидизъм, хипертиреоидизъм, болест на Пейджет, костни метастази, първични костни тумори.

Цена за изследване на Алкална фосфатаза

Изследване Цена, лв.
Алкална фосфатаза 5,50
Алкална фосфатаза – костна 81,40
Алкална фосфатаза-изоензими 105,60

Източници:

ИНФО Разбери повече:

Аланинаминотрансфераза (ALT / ALAT / SGPT)

АСАТ (ASAT, AST, GOT) – Аспартат аминотрансферазата

FibroMax тест: Изследване на черен дроб (стеатоза, фиброза)

ГГТ / GGT – Гамаглутамил трансфераза изследване

5/5 (3 Reviews)