АМА: Антимитохондриални антитела

АМА (антимитохондриалните антитела) са антитела без специфичност към конкретни органи, които са насочени срещу липопротеин във вътрешната мембрана на митохондриите. АМА е серологичен маркер за заболяването първична билиарна цироза, наречена вече първичен билиарен холангит (специфичност 90-96%), което е заболяване, характеризиращо се с прогресивно разрушаване на разклоненията на жлъчните пътища и водещо до холестаза и до … Продължете с четенето на АМА: Антимитохондриални антитела