РАЗШИРЕН ANA – имуноблот

Системните автоимунни ревматични заболявания се характеризират с наличието на повишенo нивo на автоантитела към вътреклетъчни протеини и нуклеинови киселини. Тези автоантитела се наричат ​​общо aнтинуклеарни антитела (АНА, ANA), тъй като те са насочени предимно срещу ядрени антигени, но включват и антитела срещу цитоплазмата на клетката. Откриването на ANA в кръвта има висока чувствителност, поради което се за най-добрия скринингов тест … Продължете с четенето на РАЗШИРЕН ANA – имуноблот