Anisakis (паразитни кръгли червеи) специфични IgE

Цена на изследване: 17.60 Лева

Информацията се актуализира ..