Aspergillus fumigatus – специфични имуноглобулини общи (IgA, IgG, IgM)

Цена на изследване: 108.00 Лева

Информацията се актуализира ..