AT анти-десмозом (pemphigus) IgA and IgG

Цена на изследване: 159.50 Лева

Информацията се актуализира ..