AT срещу епител на базална мембрана (pemphigoid) IgA и IgG

Цена на изследване: 96.80 Лева

Информацията се актуализира ..