Ушно-носно-гърлени болести

Заболяванията на ушите, носа и гърлото са предмет на специалността отоларингология. Това са едни от най-честите болести, за които хората търсят лекарска помощ.