Botrytis cinerea (Сива плесен – некротрофична гъбичка по двусемеделни [ягоди, грозде])

Цена на изследване: 23.10 Лева

Информацията се актуализира ..