Clostridium difficile Токсин A/B

Цена на изследване: 56.00 Лева

Информацията се актуализира ..