Des-Gamma-Carboxy Prothrombin (DCP, PIVKA II)

Цена на изследване: 171.60 Лева

Информацията се актуализира ..