Детско здраве

Определение, използвано от Световната здравна организация за детското здраве е: Здравето на детето е състояние на физическо, психическо, интелектуално, социално и емоционално благополучие, а не просто отсъствие на болести или недъзи. Здравите деца живеят в семейства, среди и общности, които им предоставят възможността да постигнат най-пълния си потенциал за развитие. Децата не могат сами да … Продължете с четенето на Детско здраве