Други заболявания

Други заболявания

Adenovirus- серология28.00
AT анти- DNA-ase B49.79
AT анти-Ca канали (тип N и PQ)181.86
AT анти-десмоглеин 1 (DSG1)128.70
AT анти-десмоглеин 3 (DSG3)128.70
AT анти-десмозом (pemphigus) IgA and IgG159.50
AT анти-хиалуронидаза35.20
AT срещу епител на базална мембрана (pemphigoid) IgA и IgG96.80
AГ Aspergillus (galactomannan)55.00
Beta-hidroxibutirat60.50
Bordetella pertussis-серология54.00
C1 естеразен инхибитор49.50
C1 естеразен инхибитор (активиран)59.40
Campylobacter - серология124.30
ECP (еозинофилен катионен протеин)135.30
Influenza Virus A и B - серология58.65
Legionella pneumophila АГ, урина37.40
Leptospire – серология37.40
Parainfluenza Virus - серология23.50
QuantiFERON TBC Gold test155.00
Tick-borne encephalitis (TBEV) IgG, IgM54.00
Tick-borne encephalitis (TBEV) IgG, IgM в CSF/серум222.00
TNF alfa73.70
Адреногенитален синдром (дефицит на 21-хидроксилаза)-мут.CYP21A21640.00
АКР38,00
АТ anti- Mielin Basic Protein (MBP) CSF128.70
АТ anti-voltage-gated K+ channels (К+канали)95.00
АТ анти-BP 180 (булозен пемфигоид)128.70
АТ анти-LC1 IgG (черен дроб, цитозол)68.20
АТ анти-аквапорин 4113.08
АТ анти-рецептор на глутамата (AMPA), серум168.30
АТ срещу набразд. мускули62.70
АТанти- рецептор на глутамата (NMDA), серум91.30
Болест на Gaucher - мутации GBA1157.00
Вирус на заушка Ig G, Ig M58.65
Домашно посещение9.00
Имуноглобулин IgG14.00
Неоптерин149.60
Олигоклонални вериги CSF73.70
Разтворим рецептор IL 273.70
Триптаза97.90
Цистична фиброза - 25 мутации CFTR (screening)1297.00
Цистична фиброза - панел (секвениране CFTR)1640.00