Menu
Menu

Други заболявания

Кръвни изследвания

Изследвания

ЦЕНА, лв.

Adenovirus- серология 28,00
AT анти- DNA-ase B 49,79
AT анти-Ca канали (тип N и PQ) 181,86
AT анти-десмоглеин 1 (DSG1) 128,70
AT анти-десмоглеин 3 (DSG3) 128,70
AT анти-десмозом (pemphigus) IgA and IgG 159,50
AT анти-хиалуронидаза 35,20
AT срещу епител на базална мембрана (pemphigoid) IgA и IgG 96,80
AГ Aspergillus (galactomannan) 55,00
Beta-hidroxibutirat 60,50
Bordetella pertussis-серология 54,00
C1 естеразен инхибитор 49,50
C1 естеразен инхибитор (активиран) 59,40
Campylobacter – серология 124,30
ECP (еозинофилен катионен протеин) 135,30
Influenza Virus A и B – серология 58,65
Legionella pneumophila АГ, урина 37,40
Leptospire – серология 37,40
Parainfluenza Virus – серология 23,50
QuantiFERON TBC Gold test 155,00
Tick-borne encephalitis (TBEV) IgG, IgM 54,00
Tick-borne encephalitis (TBEV) IgG, IgM в CSF/серум 222,00
TNF alfa 73,70
Адреногенитален синдром (дефицит на 21-хидроксилаза)-мут.CYP21A2 1640,00
АКР 38,00
АТ anti- Mielin Basic Protein (MBP) CSF 128,70
АТ anti-voltage-gated K+ channels (К+канали) 95,00
АТ анти-BP 180 (булозен пемфигоид) 128,70
АТ анти-LC1 IgG (черен дроб, цитозол) 68,20
АТ анти-аквапорин 4 113,08
АТ анти-рецептор на глутамата (AMPA), серум 168,30
АТ срещу набразд. мускули 62,70
АТанти- рецептор на глутамата (NMDA), серум 91,30
Болест на Gaucher – мутации GBA 1157,00
Вирус на заушка Ig G, Ig M 58,65
Домашно посещение 9,00
Имуноглобулин IgG 14,00
Неоптерин 149,60
Олигоклонални вериги CSF 73,70
Разтворим рецептор IL 2 73,70
Триптаза 97,90
Цистична фиброза – 25 мутации CFTR (screening) 1297,00
Цистична фиброза – панел (секвениране CFTR) 1640,00