Echinococcus – серология (потвърдителен)

Цена на изследване: 386.00 Лева

Информацията се актуализира ..