Генетика

Генетика

ALK ген при неоплазии на белия дроб723,00
APC- асоциирана полипоза- мутации4115,00
Apo E -генотипиране288,00
AT анти TSH рецепtoр (TRab)36,00
AT анти-миокардни103,80
AT анти-надбъбречни49,79
AT анти-фосфолипаза A2 рецептор58,30
CCR5 ген - мутация делта 32257,00
DPD дефицит (DPYD IVS14 1 G> A) - 450 5-FU токсичност244,20
EGFR мутации в туморна тъкан598,00
Fragile X синдром (повтарящ се CGG алел)520,00
HER2 в тумори (CISH)809,00
Her2 онкопротеин (имунохистохимия)552,00
HLA-A (PCR)391,00
HLA-B (PCR)564,90
HLA-B27 качествен тест, детекция84,00
HLA-C (PCR)391,00
HLA-DQ429,00
HLA-DR429,00
HLA-DR4/DR1 - Shared Epitope – ревматоиден артрит258,00
HTLV - proviral DNA698,00
K-ras мутации в тумори на колона690,00
MODY 1 диабет (HNF4A)1634,00
MODY 2 диабет (GCK)1849,00
MODY 3 диабет (HNF1A)1740,00
MODY 4 диабет (IPF1)880,00
MODY 5 диабет (HNF1B)1740,00
MODY 6 диабет (NEUROD1)988,00
Osteogenesis imperfecta - мутации COL1A14330,00
Osteogenesis imperfecta - мутации COL1A25299,00
PAI ген (полиморфизъм 675 4G/5G) - тромбофилия148,50
Адреногенитален синдрoм (дефицит 3-beta-HS-dehidrogenase)-HSD3B2 генно секвениране и MLPA988,00
Алфа 1-антитрипсин - генотипиране (PiM, PiZ, PiS)288,00
АТ анти-париеталноклетъчни53,90
АТ срещу вътрешен фактор (anti-intrinsic factor)141,90
Болест von Willebrand tip 2A - екзони 11-16, 26, 51, 521318,00
Болест von Willebrand тип 1 и 3 - генетичен тест4825,00
Болест von Willebrand тип 2A - екзон 28466,00
Болест на Бехчет, генетична предразположеност (HLA-B51)420,20
Галактоземия - мутации GALT1318,00
Генетичен полиморфизъм KIF-6 (лечение със статини)366,00
Генетичен полиморфизъм на гена на IL-28B429,00
Генетичен профил при жени за плодовитост350,00
Генетичен профил при мъже за плодовитост635,00
Генетичен тест за доказване на известна точкова мутация357,00
Генетична предиспозиция диабет тип 1 (HLA-DQ)322,00
Генетична предиспозиция за целиакия (HLA-DQ2, HLA-DQ8)387,00
Генетична предиспозиция към остеопороза (VDR, COL1 (мутации)258,00
Генетични ензимни варианти CYP2C9 (cytochrome P450)439,00
Генетични тестове за контрол на теглото (FABP2 (799883), PPARG (rs1801382), ADRB2 (rs1042713), ADRB2 (rs1042714), ADRB3 (rs4994), FTO (rs9939609), APOA2 (rs5082), APOA5 (rs662799))1273,00
Генотипиране CYP2C19487,00
Генотипиране TPMT (токсичност 6-меркаптопурин, азатиоприн) - генно секвениране575,00
Делта-бета таласемия- генетичен тест (вкл. HPFH)688,00
Дифузен рак на стомаха - мутации CDH12287,00
Ендокринна мултиплена неоплазия тип 2 - профил RET completе2549.,00
Ендокринна мултиплена неоплазия тип 1 - мутации MEN11209,00
Ендокринна мултиплена неоплазия тип 2-мут RET екзони 10, 11, 13, 14, 15, 16897.,00
Конгенитална неутропения (мутации HAX1 - синдром Kostmann)996,00
Конгенитална неутропения - мутации ELA2 (ELANE)888,00
Молекулен кариотип (сравнителна геномна хибридизация)695,00
Мутации BRCA1 рак на гърда/яйчници2198,00
Мутации BRCA2 рак на гърда/яйчници2433,00
Нарколепсия-генетична предразположеност (HLA-DR/DQ)285,00
Наследствен колоректален рак тип 1 (HNPCC)- мутации MSH22198,00
Наследствен колоректален рак тип 2 (HNPCC)- мутации MLH12452,00
Наследствен колоректален рак тип 4 (HNPCC)- мутации PMS22293,00
Наследствен колоректален рак тип 5 (HNPCC)- мутации MSH62552,00
Първична торсионна дистония DYT1 (секвениране TOR1A)795,00
Първична торсионна дистония DYT1 (TOR1A c.907_909 del GAG)357,00
Рак на простатата - мутации ELAC2, RNASEL, BRCA2, SRD5A21640,00
Системна мастоцитоза- мутация с-Kit D816V315,00
ТАТ Тиреоглобулинови антитела19,80
Фруктозна нетолерантност - наследствена (ALDOB)498.00
Фузионен ген BCR-ABL - количествено определяне698,00
Х-свързана адренолевкодистрофия - мутации на гена ABCD11639,00
Хромозомен анализ в кръв (кариотип конституционен)136,40
Хромозомен анализ в кръв (кариотип) -жени (двойки)125,40
Хромозомен анализ в кръв (кариотип) -мъже (двойки)125,40
Хромозомен анализ на хорионни въси/продукти за зачеване589,00
Хромозомни делеции късо рамо Y (SRY)298,00