Гените BRCA 1 и BRCA 2

Наследственият рак на гърдата представлява серия от случаи на рак на гърдата в едно и също семейство. Около 5-10% от всички новодиагностицирани случаи на рак на гърдата са такива. Предиспозицията се предава по наследство по автозомно-доминантен начин – ако единият родител има дефектен ген, всяко от децата му има 50% шанс да го наследи. В … Продължете с четенето на Гените BRCA 1 и BRCA 2