Генитални инфекции

В зависимост от местоположението, гениталните инфекции могат да се класифицират в инфекция на долния генитален тракт и на горния генитален тракт. Някои от инфекциите могат да се усложнят относително лесно и бързо, което води до високи генитални инфекции.
Нормалният вагинален секрет е бял, без мирис (секрет на вагиналния и/или цервикалния епител), епителни клетки, нормалната бактериална флора. Нормалното вагинално рН: 3,8 до 4,2.