Хепатит: Всички видове, симптоми, лечение, изследвания

Като ХЕПАТИТ се означава всяко възпаление на черния дроб, резултат от различни причини. Хепатитите се разделят на две основни групи:
Инфекциозни хепатити – причиняват се от вируси, бактерии, гъбички; Неинфекциозни хепатити – причината за възникването им е неинфекциозна – автоимунни хепатити, токсични хепатити (алкохолни, лекарствено-индуцирани), хепатити при метаболитни заболявания.