Herpes Simplex Virus (HSV) 1/ 2 IgG в CSF/серум

Цена на изследване: 210.10 Лева

Информацията се актуализира ..