Меню
Меню

Имунология

Кръвни изследвания

Изследвания

ЦЕНА, лв.

1,25-(OH)2-Vitamin D3 49,50
25-OH-Vitamin D 33,00
AT anti-C1q 128,70
Aнтитяло към цинков транспортер 8 (ZnT8) 128,70
Borrelia burgdorferi – серология 30,80
Brucella – серология 137,50
Complement C1q 37,40
Coxiella burnetii IgG фаза I 321,00
Cytomegalovirus – IgM 24,00
Echinococcus – серология (потвърдителен) 386,00
Epstein Barr Virus (VCA IgG, VCA IgM, EBNA IgG) 60,50
Fasciola hepatica – серология 90,30
Hantavirus – серология 235,40
IgG индекс 137,50
Profile АТ анти-инсулин рецептор (alpha chain, beta chain) 135,00
SteatoScreen (стеатоза) 110,00
Treponema pallidum – IgG (Blot) 209,00
АГ Candida albicans, серум 50,60
АНА (screening) 27,50
АТ anti-MOG (гликопротеин на миелина) 162,80
АТ анти-глутамат-декарбоксилаза (GAD-II), CSF 128,70
АТ анти-кардиолипинови IgM 29,00
АТ анти-кардиолипинови IgG, IgM 46,00
АТ Анти-натализумаб 99,00
АТ анти-овариални 128,70
АТ анти-рецептор на глутамата (AMPA), CSF 46,00
АТ анти-спермални в серум 36,30
Феритин 19,00
Изследване за лаймска болест – LTT Borrelia 242,00
Имуноглобулин IgG (субкласове 1-4) 242,00
Интерлевкин 1-beta 73,70
Интерлевкин-8 73,70
Интерферон гама 81,40
Карбоанхидраза II антитела 113,08
Карнитин общ, серум 137,50
Карнитин свободен, серум 137,50
Карнитин свободен, урина 183,70
Коензим Q10 (ubichinon 50) 114,40
Лактат CSF 33,00
Леки вериги тип kappa , серум 68,20
Леки вериги тип kappa , урина 97,90
Леки вериги тип lambda, серум 74,80
Леки вериги тип lambda, урина 86,90
Мутация JAK2 465,00
Пируват CSF 39,60
Плацентарен растежен фактор (PlGF) 132,00
Профил автоимунни чернодробни болести – Blot 68,20
Профил AНA разширен – Blot 78,10
Рикетсия – серология 190,00
Тест за лимфобластна трансформация  (LTT) – 4 лекарства 299,00
Тест за лимфобластна трансформация  (LTT) – 5 лекарства 308,70
Тест за лимфобластна трансформация  (LTT) – 7 лекарства 367,50
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – Citomegalovirus (CMV) 238,00
Тест за лимфобластна трансформация  (LTT) – златни сплави 394,00
Тест за лимфобластна трансформация  (LTT) – керамика + цимент 292,00
Тест за лимфобластна трансформация  (LTT) – стоматологичен скрининг 292,00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – 1 лекарствo 315,70
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – 2 лекарства 315,70
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – 3 лекарства 298,00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – 6 лекарства 338,10
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – 8 лекарства 396,00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – 9 лекарства 425,00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – Candida 238,00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – Chlamydia trachomatis 238,00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – Giardia lamblia 238,00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – Virus Epstein-Barr 238,00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – Yersinia 242,00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – амалгама 331,80
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – Метал 394,00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – Титан 299,00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – функционалност на имунната система 289,00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – функционалност на имунната система деца 347,60
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – Херпес вирус 1 238,00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – Херпес вирус 2 238,00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) – храна (TOP25) 292,00
Тест за лимфобластна трансформация LTT – вируси и бактерий 516,60
Тест за лимфобластна трансформация((LTT) –  материал по избор 299,00
Тест за лимфобластна трансформация(LTT) – фактори на околната среда 394,00
Хиалуронова киселина 144,00