Имунология

Имунология

1,25-(OH)2-Vitamin D349.50
25-OH-Vitamin D33.00
AT anti-C1q128.70
Aнтитяло към цинков транспортер 8 (ZnT8)128.70
Borrelia burgdorferi - серология30.80
Brucella - серология137.50
Complement C1q37.40
Coxiella burnetii IgG фаза I321.00
Cytomegalovirus - IgM24.00
Echinococcus - серология (потвърдителен)386.00
Epstein Barr Virus (VCA IgG, VCA IgM, EBNA IgG)60.50
Fasciola hepatica - серология90.30
Hantavirus - серология235.40
IgG индекс137.50
Profile АТ анти-инсулин рецептор (alpha chain, beta chain)135.00
SteatoScreen (стеатоза)110.00
Treponema pallidum - IgG (Blot)209.00
АГ Candida albicans, серум50.60
АНА (screening)27.50
АТ anti-MOG (гликопротеин на миелина)162.80
АТ анти-глутамат-декарбоксилаза (GAD-II), CSF128.70
АТ анти-кардиолипинови IgM29.00
АТ анти-кардиолипинови IgG, IgM46.00
АТ Анти-натализумаб99.00
АТ анти-овариални128.70
АТ анти-рецептор на глутамата (AMPA), CSF46.00
АТ анти-спермални в серум36.30
Изследване за лаймска болест - LTT Borrelia242.00
Имуноглобулин IgG (субкласове 1-4)242.00
Интерлевкин 1-beta73.70
Интерлевкин-873.70
Интерферон гама81.40
Карбоанхидраза II антитела113.08
Карнитин общ, серум137.50
Карнитин свободен, серум137.50
Карнитин свободен, урина183.70
Коензим Q10 (ubichinon 50)114.40
Лактат CSF33.00
Леки вериги тип kappa , серум68.20
Леки вериги тип kappa , урина97.90
Леки вериги тип lambda, серум74.80
Леки вериги тип lambda, урина86.90
Мутация JAK2465.00
Пируват CSF39.60
Плацентарен растежен фактор (PlGF)132.00
Профил автоимунни чернодробни болести - Blot68.20
Профил AНA разширен - Blot78.10
Рикетсия - серология190.00
Тест за лимфобластна трансформация  (LTT) - 4 лекарства299.00
Тест за лимфобластна трансформация  (LTT) - 5 лекарства308.70
Тест за лимфобластна трансформация  (LTT) - 7 лекарства367.50
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - Citomegalovirus (CMV)238.00
Тест за лимфобластна трансформация  (LTT) - златни сплави394.00
Тест за лимфобластна трансформация  (LTT) - керамика + цимент292.00
Тест за лимфобластна трансформация  (LTT) - стоматологичен скрининг292.00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - 1 лекарствo315.70
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - 2 лекарства315.70
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - 3 лекарства298.00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - 6 лекарства338.10
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - 8 лекарства396.00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - 9 лекарства425.00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - Candida238.00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - Chlamydia trachomatis238.00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - Giardia lamblia238.00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - Virus Epstein-Barr238.00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - Yersinia242.00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - амалгама331.80
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - Метал394.00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - Титан299.00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - функционалност на имунната система289.00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - функционалност на имунната система деца347.60
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - Херпес вирус 1238.00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - Херпес вирус 2238.00
Тест за лимфобластна трансформация (LTT) - храна (TOP25)292.00
Тест за лимфобластна трансформация LTT - вируси и бактерий516.60
Тест за лимфобластна трансформация((LTT) -  материал по избор299.00
Тест за лимфобластна трансформация(LTT) - фактори на околната среда394.00
Хиалуронова киселина144.00