Menu
Menu

Инфекции, серология

Кръвни изследвания

Изследвания

ЦЕНА, лв.

Aspergillus fumigatus – специфични имуноглобулини общи (IgA, IgG, IgM) 108,00
Bartonella henselae IgA, IgG, IgM 242,00
Borrelia IgG, IgM в CSF/серум 341,00
Chlam.pneum. IgM 29,90
Chlamydia pneumoniae – IgG 35,00
Chlamydia pneumoniae IgG,IgM 60,50
Chlamydia pneumoniae: IgG, IgA 74,80
Chlamydia psittaci – IgA, IgG, IgM 398,00
Chlamydia trachomatis – IgA 25,30
Chlamydia trachomatis – IgG 24,20
Chlamydia trachomatis – IgM 24,20
Chlamydia trachomatis RNAr + N. gonorrhoeae RNAr – урина 104,50
CRP 7,70
Cytomegalovirus – IgG 24,00
Cytomegalovirus – IgG авидитет 82,50
Cytomegalovirus IgG в CSF /серум 185,90
Echinococcus: IgG 22,00
Helicobacter pylori IgG (качествен) 18,70
Herpes Simplex Virus (HSV) 1/ 2 IgG в CSF/серум 210,10
Histoplasma – серология 46,00
Human Herpes Virus (HHV) тип 8: IgG 102,30
Human Herpes Virus (HHV) тип 6: IgG, IgM 205,80
Human Herpes Virus (HHV) тип 7: IgG, IgM 203,50
Klebsiella pneumoniae – IgG, IgM, IgA 202,40
Legionella pneumophila – серология 86,90
Listeria monocytogenes – серология 30,80
Mycoplasma hominis – серология 38,50
Mycoplasma pneumoniae – IgG 19,90
Mycoplasma pneumoniae – IgG, IgA, IgM 67,10
Mycoplasma pneumoniae – IgM 19,00
Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM 36,30
Parvovirus B19 – IgG, IgM 107,80
Rubella Virus – IgG 21,00
Rubella Virus – IgM 24,00
Rubella Virus – специфични IgG авидитет 144,10
Rubella Virus IgG в CSF/серум 185,90
Syphilis количествен тест ( RPR+ специфични AT) 11,00
Taenia solium: IgG 23,10
Toxocara canis – IgG 23,10
Toxoplasma gondii – IgG 23,10
Toxoplasma gondii – IgM 23,10
Treponema pallidum – IgM (Blot) 90,30
Treponema pallidum IgG в CSF/серум 126,50
Trichinella spiralis – IgG 25,30
Ureaplasma urealyticum – серология 48,40
Yersinia – IgG, IgA 121,00
АТ анти-рецептор на глутамата (NMDA), CSF 113,08
АТ- Treponema pallidum (TPHA) 11,00
Варицела зостер вирус IgG, CSF/серум 185,90
Варицела зостер вирус – IgA, IgG, IgM 66,00
Вирус на заушка, CSFсерум 185,90
Еnterovirus – серология 275,00
Морбили вирус IgG, IgM 89,10
Морбили вирус IgG,CSF/серум 185,90
Профил virus herpes simplex (HSV1, HSV2) – IgG 40,70
Профил virus herpes simplex (HSV1, HSV2) – IgM 40,70
Респираторен синцитиален вирус (RSV) IgG, IgA 75,90
Салмонела – серология 86,90