Интоксикация с тежки метали

Интоксикацията с тежки метали (и не само) в наши дни е рядко срещана патология, но е състояние със сериозна тежест в медицинската практика. Ако не се разпознае навреме и не се предприемат адекватни терапевтични действия, тези състояния могат да доведат до висока степен на инвалидизация и смъртност. Периодичната таблица на химичните елементи съдържа 105 елемента, … Продължете с четенето на Интоксикация с тежки метали