Издаване на зелени сертификати за наличие на антитела

Уважаеми клиенти на шведски медицински лаборатории Синево,

Според официалната Заповед на Министерството на здравеопазването (МЗ) – Заповед за изменение и допълнение на Заповед No РД-01-890/03.11.2021, която влезе в сила от 11.11.2021:

  1. Стойности за anti-SARS-CoV-2 антитела над 150 BAU/ml се признават за издаване на зелен сертификат с валидност 90 дни (3 месеца).
  2. Към момента изследвания, които ще бъдат признати, ще са тези, направени на и след 11.11.2021. Резултатите, които ще получите, ще бъдат в мерната единица за използвания от нас одобрен метод ECLIA, в BAU/ml. Моля, обърнете внимание, че стойности над максималния обхват на метода ще бъдат изписвани по този начин: >256.94 BAU/ml, поради промяна в мерните единици от U/ml към BAU/ml.
  3. Време за изработка на пробите – до 2 делнични дни. Правим всичко възможно да съкратим този период.
  4. Когато Вашият резултат бъде готов, ще получите SMS с линк към Вашия сертификат. Когато създавате Вашата заявка, моля, обърнете внимание на Вашите лични данни по лична карта/документ за самоличност – имена, ЕГН, телефонен номер, за да получите и валиден сертификат.
  5. Ако имате резултат над 150 BAU/ml, но по технически причини не сте получили SMS, моля, сигнализирайте на info@synevo.bg с Вашите данни и номер на поръчка, за да Ви съдействаме за получаване на сертификата.
  6. Моля да имате предвид, че в Заповедта ясно е посочено „Удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml“. Стойности под тези не могат да послужат за издаване на сертификат, нито да се изработят отново.
  7. Имайте предвид, че текстът „Предварителните изследвания, извършени от някои наши лаборатории показват, че при количество на специфичните IgG, по-малко от 4-5 пъти над горната референтна граница при ваксинирани и преболедували, може да настъпи повторна инфекция. С оглед на това предлагаме като протективен титър на специфичните IgG да се счита количество над 10 пъти от горна референтна граница“ е посочен в Мотиви за издаване на заповедта, НО НЕ СА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕДТА. В този смисъл само стойности над 150 BAU/ml се приемат за протективни.
  8. Имайте предвид също така, че стойностите на антитела се променят във времето (за часове, дни и седмици), както и стойностите им могат да варират според използваните реагенти в различните лаборатории. Също така все още в световен мащаб няма медицински консенсус колко трябва да бъдат стойностите на антителата, за да сте защитени от инфекция.

Екипа на лаборатории Синево