chat

Category: Категории тестове

Цитология
Категории тестове

Цитология

Изследвания Цена, лв. Течна цитология по Babes-Papanicolaou (ПАП / PAP) 49,50 Течна цитология по Babes-Papanicolaou + HPV генотипиране 110,00 Течна цитология по Babes-Papanicolaou + HPV

Прочетете още >
Хистопатология
Категории тестове

Хистопатология

Изследвания ЦЕНА, лв. AT срещу глумерулната базална мембрана 35,20 BRAF мутации в тумори 358,00 CINtec p16/Ki-67 цитология, имуноцитопатологичен тест 145,20 HDV RNA (количествен) 349,00 HER2/neu

Прочетете още >
Хематология
Категории тестове

Хематология

Изследвания ЦЕНА, лв. ADAMTS-13 (протеаза фактор vonWillebrand) 273,00 Anti-FXA (остатъчна активност на фактор Xa ) 70,40  aPTT / аПТТ 5,50 Beta crosslaps 22,00 Coombs директен

Прочетете още >
Урина изследване
Категории тестове

Урина изследване

Изследвания ЦЕНА, лв. Амилаза, урина 5,90 Аминокиселини урина 333,00 Са, урина 5,50 Глюкоза, урина 3,30 Калий, урина 5,50 Креатинин, урина (24 ч) 4,40 Метилмалонава киселина

Прочетете още >
Туморни маркери
Категории тестове

Туморни маркери

Какво представляват туморните маркери?

Туморен маркер, това е всяко вещество, което се наблюдава в тялото и се произвежда от туморни или други клетки на тялото в отговор на наличен карцином (раков процес) или на друг – доброкачествен процес. Тези маркери могат да дадат информация за това колко агресивен е ракът, какви са шансовете да бъде излекуван и повлияян с таргетна терапия, или в хода на лечението дали отговаря на него.

Прочетете още >
Токсикология
Категории тестове

Токсикология

Изследвания ЦЕНА, лв. Digoxin 19,00 Oкскарбазепин (Oxcarbamazepin+10-OH-Carbazepin) 179,30 Алуминий, кръв 107,80 Арсен, кръв 90,20 Арсен, урина 90,20 Ацетон, урина 137,50 Валпроева киселина 27,00 Ванкомицин (Vancomicin)

Прочетете още >
Сърдечни маркери
Категории тестове

Сърдечни маркери

  Изследвания Цена hsТропонин T 28,00 NT-proBNP електрохимилуминесцентно откриване (ECLIA) sс2 поликлонални антитела, които разпознават епитопи, разположени в N-крайната (1-76) част на BNP16 70,00 Хомоцистеин

Прочетете още >
Паразитология
Категории тестове

Паразитология

Изследвания Цена Паразити, микр. изследване вкл. Trich.vag. 30,00 Паразити, микроскопско изследване 15,00 Трихинелоза, серология 27,00  Разбери повече: Микроскопско тест за паразити Копрокултура: Изследване на фецес

Прочетете още >
Неврология
Категории тестове

Неврология

Изследвания ЦЕНА, лв. Cytomegalovirus (CMV) DNA амнион, количествен тест 171,60 Cytomegalovirus (CMV) DNA кръв, количествен тест 171,60 Cytomegalovirus (CMV) DNA, урина, количествен тест 546,32 Адреногенитален

Прочетете още >

Да, правим PCR тестове за COVID-19!

Лаборатории Synevo предлагат висококачествен PCR тест за COVID-19 на цена 87 лв. при стриктно спазване на приетите противоепидемични мерки.